Zobu feja / The Tooth Fairy

Beidzot arī mūsu māju ir apmeklējusi ilgi gaidītā Zobu feja. Ēdot vakariņas, sestdienas vakarā Laurim izkrita pirmais zobs. Pats bija tik priecīgs un satraukts (pirmās reizes skaistums), ka uzreiz steidza rakstīt vēstuli Zobu fejai, uzdodot jau sen aktuālos jautājumus: kur viņa dzīvo?, Kā izskatās?, Un vai viņa vispār eksistē? Draugs bija teicis, ka Zobu feja esot viņa mamma, kas atstājot viņam naudu zem spilvena, bet tā taču nevarot būt?! Tā kā mūsu mājās mums patīk stāsti, brīnumi, fantāzijas, tad nu arī Zobu feja pacentās uzrakstīt abildes vēstuli, pievienot savu “foto” un atstāja arī naudu. Tagad mēs visi zinām, ka mūsu Zobu feja ir zilā kleitā ar spārniem un viņa ir meitene, bet tas nekas, ka tik apciemo atkal.

P.S. Markus bija tik aizrāvies līdzi brālim ar notiekošo, respektīvi, Zobu fejas apciemojumu, ka tas bija arī viņa pirmdienas jaunumu laika stāsts bērnudārzā.

Finally, Tooth fairy has been at our house too. On Saturday night during dinner Lauris lost his first tooth. He was so happy and excited (first time beauty) that immediately rushed to write a letter to the Tooth Fairy with long waited questions: where she lives ?, How does she look like ?, And whether she exists at all? Because friend had told that the Tooth Fairy actually is his mom who leave him the money under the pillow, but Lauris thought, it can not be a true?! At our home we like stories, miracles, fantasies, Therefore the Thoth Fairy is real and to prove it she left an answer letter, added a picture of herself and also left some money. Now we all know that our Tooth Fairy has a blue dress with wings and she is a girl, but it’s fine for her. The main thing – she visits us again!

P.S. Markus was so into the Tooth Fairy visit, that it was also his main story for News time at the nursery on Monday morning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s