Oliveram 3 mēneši / Olivers 3 Months Old

Svars – 7,300 kg

Garums -61 cm

Pagājušajā mēnesī Olivers ir kļuvis daudz sociālāks, vairāk ieinteresēts apkārt notiekošajā un apkārt esošajos cilvēkos. Joprojām ļoti tuvs gan ar vecākie, gan jo īpaši ar saviem brāļiem, kuri ir aizvien smieklīgāki. Ar sajūsmu vēro viņus un smaida vai smejas ar pilnu savu bezzobu muti. Šad un tad arī izdodas saķert brāļu degunus vai matus vai iekniebt vaigos. Brāļiem joprojām tas ļoti patīk, kaut arī viņi ir brīdināti, kā šī spēlē progresēs turpmākajos mēnešos.

Joprojām Olivers ir labs ēdājs un gulētājs. Pats ir izveidojis savu rutīnu un naktīs parasti ceļas divas reizes (ap 1 un 4 no rīta), lai paēstu un gulētu tālāk. Mūsu izvēlētais naktsmiers ir no 7 vakarā līdz 7 no rīta, bet Olivers joprojām grib 5 no rīta kādas 30 min pavadīt netraucētā sarunā ar mammu. Tad viņš runā un runā, un smaida, un aktīvi kustina rociņas un kājiņas.

Šī mēneša sākumā Olivers arī pārcieta savu pirmo komplekso poti, kas nebija viegli. Oliveram diennakti bija paaugstināta temperatūra un nemaz nebija priecīgs prāts. Esmu ievērojusi, ka Oliveram nepatīk karstums. Tad viņš ir bēdīgs un labprāt uzturas ēnas puses istabā pie atvērta loga pēc iespējas plikāks.

Olivers arī ir paguvis nogulēt galvas vienu pusi. Tad nu cīnāmies dažādām metodēm (novietojam/ pieejam no otras puses, cenšamies pēc iespējas palielināt laiku uz vēdera, liekam spēlēties uz nepopulārā sāna, esam iegādājušies speciālu galvas korekcijas spilventiņu), lai Olivers izvēlētos gan gulēt, gan arī spēlēties uz otru pusi. Visi gan saka, ka galva noapaļosies, kad vairāk pavadīs laiku sēdus un rāpus, tomēr, protams, mani kā mammu tas uztrauc visvairāk.

Uz mēneša beigām Olivers sāka sagrābt priekšmetus un vilkt pie sevi, tuvināt mutei. Arī ir atklājis, ka gadījumos, kad nav pieejams knupis, lieti noder paša kulaciņš.

Vienu dienu Lauris man jautāja, kad Olivers sāks rāpot, un es atbildēju: “Drīz, pārāk drīz, pēc aptuveni 4 mēnešiem.” Šoreiz man tā gribas saglabāt šo bēbja stadiju, kad varam viens uz otru skatīties un smaidīt, un ar to pilnīgi pietiek.

Weight – 7,300 kg

Length -61 cm

Last month Olivers has become much more social, more interested in people and actions around, but, of course, still very close to both parents and big brothers who are so much interesting and funnier than parents. He looks at them with such a happiness, enjoyment and  interest. Every now and again tries to catch the brothers’ noses or their hair or pinch the cheeks. Brothers still love these little grabs, even though they have been warned that this game will progress in the coming months and maybe will start to hurt more.

Olivers is still a good eater and sleeper. He has created his own daily routine and at night usually gets up twice (about 1am and 4am) to eat and then back to sleep. Our children bed time is from 7 pm to 7 am, but Olivers still wants to 5am  30 special minutes with Mummy. Then he loves talking and talking and smiling in between, and actively moving his hands and legs.

Olivers also survived his first complex vaccine and that day wasn’t easy for him. I noticed that he is quite sensitive, had some mild fever and wasn’t happy at all. Olivers usually is happy baby, but vaccination and also heat he doesn’t like, then  he wants in and stay in our bedroom which doesn’t get sun during the middle of day.  Being in just a nappy helps him too. 

The biggest my worry is that Olivers has also managed to oversleep one side of the head. So we are using a variety of methods to encourage him to use more other side, but it really takes time. GP and Health visitors say that it will get back round when he will start to sit more, but still it is very worrying for us. 

In the end of this month, Olivers began to grab and drag items to himself, get them closer to his mouth. Also found out that sucking his hand can help out in the moments when dummy is lost.

Recently Lauris asked, when Olivers will start to crawl, and I replied: “Soon, actually too soon, in about four months.” I love so much this baby stage when it is enough just to look at each other and smile. So precious!

Zobu feja / The Tooth Fairy

Beidzot arī mūsu māju ir apmeklējusi ilgi gaidītā Zobu feja. Ēdot vakariņas, sestdienas vakarā Laurim izkrita pirmais zobs. Pats bija tik priecīgs un satraukts (pirmās reizes skaistums), ka uzreiz steidza rakstīt vēstuli Zobu fejai, uzdodot jau sen aktuālos jautājumus: kur viņa dzīvo?, Kā izskatās?, Un vai viņa vispār eksistē? Draugs bija teicis, ka Zobu feja esot viņa mamma, kas atstājot viņam naudu zem spilvena, bet tā taču nevarot būt?! Tā kā mūsu mājās mums patīk stāsti, brīnumi, fantāzijas, tad nu arī Zobu feja pacentās uzrakstīt abildes vēstuli, pievienot savu “foto” un atstāja arī naudu. Tagad mēs visi zinām, ka mūsu Zobu feja ir zilā kleitā ar spārniem un viņa ir meitene, bet tas nekas, ka tik apciemo atkal.

P.S. Markus bija tik aizrāvies līdzi brālim ar notiekošo, respektīvi, Zobu fejas apciemojumu, ka tas bija arī viņa pirmdienas jaunumu laika stāsts bērnudārzā.

Finally, Tooth fairy has been at our house too. On Saturday night during dinner Lauris lost his first tooth. He was so happy and excited (first time beauty) that immediately rushed to write a letter to the Tooth Fairy with long waited questions: where she lives ?, How does she look like ?, And whether she exists at all? Because friend had told that the Tooth Fairy actually is his mom who leave him the money under the pillow, but Lauris thought, it can not be a true?! At our home we like stories, miracles, fantasies, Therefore the Thoth Fairy is real and to prove it she left an answer letter, added a picture of herself and also left some money. Now we all know that our Tooth Fairy has a blue dress with wings and she is a girl, but it’s fine for her. The main thing – she visits us again!

P.S. Markus was so into the Tooth Fairy visit, that it was also his main story for News time at the nursery on Monday morning.

Dzīvnieku glezniņas / Animal Arts

Vai mākslai ir jābūt ētiskai? Vai rezultāts attaisno līdzekļus? Šādi un citi būtiski jautājumi mani nomocīja labu laiku, kamēr plānoju puikām jaunu mākslošanas aktivitāti, bet ilgi nebiju pārliecināta, ka būs morāli piemērota bērniem, kaut gan iedomātais rezultāts man pašai likās pieņemams un patīkams, lai nesauktu skaists.

Does the art have to be ethical? Or result justifies the process? Such and other important questions were around me for a long time until I set up a new arts activity for boys. For a long time I was not convinced that this activity will be morally suitable for children, although the result of it I enjoyed therefore needed to give a go.

Presentation1Fāzē, kurā tikai runājām, ka nākamajā mākslošanas projektā izmantosim plastmasas dzīvniekus un pie tam tie ir jāpārzāģē uz pusēm, puikas nebija iepriecināti un pārliecināti, ka tā ir laba ideja. Neteicu, ka laba, jo pati joprojām šaubījos, bet man tik ļoti gribējās pamēģināt, un tā arī darījām. Joprojām domāju, ka ne visām ģimenēm šī bērnu aktivitāte būs morāli piemērota un vajadzīga, bet Lauris un Markus tiešām ar rezultātu ir ļoti apmierināti un iepriecināti, ka ir tapušas dzīvnieku glezniņas un rotā viņu istabas sienu.

During the phase in which we only talked about the new art project, I was clear that we will use plastic animals and will cut them in halves, I mean Dad will cut. The boys were not sure it is good idea. And I didn’t confirm that it is good idea, because I was still doubtful myself, but I wanted  to give a try. Lauris and Markus were very pleased that tried and as well they were happy about result. But be honest, I know that this is not activity for all families and for all kids, therefore jug your situation before offer it to your children. Now we have a new peace of children art in boy’s room. 

3Materiāli:

  • lietoti/ nolietoti plastmasas dzīvnieki, figūriņas, mašīnas;
  • kanvas;
  • akrila krāsas (izmantojām arī parastās krāsas, bet nav tik veiksmīgs pārklājums);
  • superlīme.

Materials:

  • plastic animals;
  • canvas;
  • acrylic paint;
  • superglue.

WP_20160522_09_43_16

WP_20160522_12_34_24

WP_20160522_12_34_30

WP_20160522_12_34_40

WP_20160522_12_34_45

DSC_8239a

DSC_8240aDSC_8262b

DSC_8287a

DSC_8271a

DSC_8259a

 

Dārzu svētki/ Open Gardens

village2Katrā valstī un katrā valodā ir kādas tradīcijas, kuras grūti tieši tulkot, tāpēc šoreiz us savu galvu esmu nosaukusi Open Gardens par Dārzu svētkiem, jo tie tiešām bija svētki dārziem, puķēm, cilvēku iekoptam skaistumam un neatlaidīgam darbam.

Kas tad ir šie Dārzu svētki? Agrāk, kad dzīvojām pilsētiņā, katru vasaru tika svinēti vietējo parku svētki, kad parkos notika dažādas aktivitātes bērniem, skanēja mūzika un visapkārt cilvēki atpūtās vai bija devušies piknikā. Tādā nelielā ciematā, kādā dzīvojam mēs, Open Gardens iegūst nedaudz tuvāku nozīmi svētku izcelsmei. Šajā dienā tiešām tiek atvērti cilvēku privātie dārzi un katrs, kurš vēlas var to darīt, iepriekš piesakot savu dalību, kā arī katrs interesents kā mēs var iegādāties pasākuma ieejas karti (ienākumi tiek izmantoti ciemata attīstībai) un doties apkārt un brīvi apskatīt atvērtos dārzus.

Šogad mēs vairs nebijām tik kautrīgi un arī devāmies apskatīt ciemata labākos dārzus. Mēs bijām divatā – es un Lauris, lai varētu lēnām apskatīt, nofotografēt idejas, iedvesmoties, kā arī pabūtu divatā tikai ar Lauri, lai pildītu viņa emocionālo krātuvīti gan ar dabas skaistumu, gan ar manu īpašo uzmanību tikai viņam.

village2Each country and each language has variety traditions which are hard to translate into another language. English known Open Gardens I translated into Latvian as Gardens Celebrations, because it is time to celebrate beautiful gardens, flowers, nature and all hard work what people put into making such a nice place to live.

What is the Open Gardens in our village? In the past, when we lived in the town, Open Gardens was a fun full day in the local parks. People enjoyed good weather, some activities for kids and maybe some snacks, drinks, music. Some people were picnicking, some just lay down on the grass. It is not the same in our village. The Open Gardens acquires a little closer to the meaning of event. On the Open Gardens day people open their gardens to visitors which can walk around and enjoy beautiful gardens for small entry fee (what goes towards development of the village). 

This year we were not so shy anymore as first year in the village. Me and Lauris, we went to see the best of the surrounding gardens. I decided to take just Lauris with me to spend some time one to one with him, give him my full attention and peacefully enjoy beauty of the nature and people’s hard work. 

DSC_8383a

Un vēl dažas Laura fotografētās bildes

And some Lauris photographed pictures

Olivera 2.mēnesis / Olivers 2 Months Old

Svars – 6,200 kg (+1 kg)

Augums – 58 cm (+2 cm)

Olivera otrais mēnesis iezīmējas ar fantastiskiem smaidiem un pat mazu iesmiešanos. Kolikas Oliveru vairs nemoka un dzīve izskatās daudz saulaināka un priecīgāka mums visiem.

Joprojām patīk komunicēt ar brāļiem. Meklē ar acīm, no kurienes nāk spēlēšanās troksnis, labprāt kādu brīdi pavada pa vidu spēlēm, bet tad jau atkal drīz nogurst un vēlas viens vai kopā ar mammu/tēti relaksēties klusākā vidē.

Olivers ir sācis sekot arī ar acīm līdzi, ja esmu ar viņu runājusi un izlēmusi pārvietoties pa istabu. Ir dažas reizes savilcis pat lūpiņu, kad esmu aizgājusi prom no redzes lauka, bet pagaidām tā īsti nav par to raudājis.

Otrā mēneša sākumā sāka vairāk sarunāties un izmēģināt dažādas skaņas. Ļoti priecājas, ja sarunu biedrs atbild ar to pašu skaņu, ko viņš ir teicis.

Aizvien vairāk ir naktis, kad starp ēdienreizēm noguļ 4 līdz 6 stundas. No 5 līdz 6 no rīta mums abiem ir īpašais laiks, kad visi pārējie guļ un mēs abi varam sarunāties, skatīties viens uz otru un izbaudīt netraucētu laiku kopā.

Olivers turpina ēst mammas pienu pēc pieprasījuma. Tikai naktīs zinu, ka ap 7 vakarā paēd pēdējo reizi un iet gulēt, tad ceļās ap 1 naktī uzēst, tad 5 ēst un dzīvoties ar mammu un tad ap 7 vai 8, kad sākas mūsu diena. Mēneša sākumā vēl arī ēda ap 11 vakarā.

Joprojām patīk izģērbšana un pārģērbšana, masāža un vannošanās. Ja vakarā Olivers ir kašķīgs, tad iešana vannā noteikti ir risinājums. Kā nonāk vannas istabā un izdzird, ka tiek pildīta viņa bļoda, tā uzreiz beidz raudāt un gaida, kad tiks iekšā.

Šomēnes pabijām arī pirmajā jogas nodarbībā bēbjiem un sapratām, ka vēl 10 no rīta nav gatavs vingrošanai un masāžai, jo tas ir tieši guļamais laiks. Bēbju jogas nodarbības ir atliktas vismaz uz mēnesi. Oliveram vēl jāpaaugās.

Tāds, lūk, ir bijis Olivera otrais dzīves mēnesis!

Weight – 6.200 kg (+1 kg)

Height – 58 cm (+2 cm)

Second Olivers’ month is full of fantastic smiles and even a small laughing. Colics aren’t actual anymore and life looks a lot  brighter for all of us.

Olivers still likes to communicate with his brothers. He turnes to the noise of playing, happy to spend some time in the middle of games, but then again soon get tired and want one to one with Mummy/ Daddy to relax in a quiet place.

Olivers started to follow me with his eyes. He notices if I am moving and follow where I am moving. There have been some times when he was a little disappointed that lost me and couldn’t see, but it didn’t turned into crying. 

At the beginning of the second month Olivers began to talk more and try out different sounds. He is very happy if we respond with the same sounds and noises. 

More and more he leaves 4 to 6 hours gap between feeds during the night. From 5 to 6am, we both have a special time when everyone else is sleeping and we were both able to talk, look at each other and enjoy a nice time together.

Oliver continues breastfeeding on demand. Only at night I know that he eats last around 7pm, then 1am and 5am, when wakes up for time with me. Then have a short nap til 7am or 8am and starts his day. Before he had also 11pm feed, but now he normally doesn’t wake up anymore for it. 

Olivers really likes changing, undressing, dressing, massage and bathing. If he is grumpy in the evening, then putting in the bath is definitely an option for calming him down. When he hears bathroom noise and noise of feeling a bath for him, immediately he stops crying and looks forward to get inside.

Earlier this month, we went to baby yoga class, but he wasn’t ready to do anything at 10am when is his nap time. Looks like we need to postponed these classes til he gets older, maybe we will go back in next couple months, when Olivers is bigger. 

That’s how has been Oliver’s second month of his life.

Vēl dažas bildes, jo tik grūti izvēlēties:

And some more photos because it is so hard to choose:

Olivers’ First 30 Days – III

Finally, the third part of Oliver’s first 30 days with us. First Part here and Second Part here.

Day 21 Olivers has begun to be more awake, look around and want to be entertained. He likes to watch the light, big dark areas, he is also loves watching the ceiling and already slowly trying to reach the toys, but still can not do it. His eye hand coordination just developing and doesn’t have enough strengths.

index2  index1

Day 22 Guests day – friends from Hitchin came to visit Olivers. He nicely slept all time through on my hands and later in a buggy. Olivers left very good impression about himself.

Day 23 Some nights even an hour between 5am and 6 am is essential to have a good day. In desperate to have some more sleep I found white noise Baby Sleep Miracle which worked for Oivers and he felt asleep again til morning. Day 24 There are days what turn out very difficult. I guess it started with a grumpy night when Olivers struggled with colic and cried a lot. Then the whole day was the same- couldn’t settle for a long and wanted to be more in my hands. It is just a not nice period what we need to get through. Day 25 Recently Markus learned to ride a bike on two wheels and he wants to do it all the time. Therefore today we all three (I, Markus and Olivers) walked  home. It sounds simple, but in fact the road is through fields and we could manage it in an hour and half. Olivers was sweetly sleeping through the field paths, and we enjoyed the indescribable beauty – bright green cornfields, blooming rape and hot sun together with light wind. Real countryside idyll!

Day 26 Some days I am not sure that I can raise my children. We both with Oliver had a disturbed night and today we aren’t in our best moods. Good that came midwife for a signing off visit.  After talking with her I felt that I am doing all right, that I am best Mum for my children and best for my newborn. It is sometimes so important to talk, got supported not just from family, but also from outside. 

Day 27 Three days before Olivers turn 1 month old, he has grown 56 cm in length and gained plus 1.3 kg.Day 28 Some time ago I said that it is better that Oliver is good sleeper during nights and could be more grumpy during daytime. My wish is came true. During nights Olivers sleeps well and eats three times, but during days has begun more to interact with us and want to be entertained. Like we all Olivers likes routine. He likes to have a nap in a pram outside around the school run time and we do it during weekend as well. Just to be on safe said and not to hear his lovely and strong voice.Day 29 A hot summer came to England. Today we decided to visit Standalone Farm what we do annually. Olivers didn’t get to see much as he wanted to sleep and eat, but boys had a lovely time.  Again and again I am impressed by facilities for families with children. Whenever you are going, there are changing rooms suitable for little ones, too.

index3   index5   index4
Day 30 Olivers’ first month with us is gone. We tried to juggle family life and routine from two children to be suitable for three. I can’t agree that number of children is irrelevant. I feel that this time around we need to make more changes, because there are more voices to listen, and Olivers voice is impressive. There are also more heart to love, more moth to feed, even more good night stories to read. But over all we are so happy and thankful to have Olivers, our lovely Baby of the family. We are enjoying every moment, every development milestone, every little thing about Olivers. We fully experience and soak in a life with newborn. 

Olivera pirmās 30 dienas- 3. daļa

Visbeidzot arī ilgi gaidītā trešā daļa Olivera ikdienas aprakstā.

21. diena Olivers tā īsti ir sācis arī būt vairāk nomodā, skatīties apkārt un vēlas arī būt izklaidēts. Viņam patīk skatīties gaismu, lielākus tumšus laukumus, pēta arī griestus un jau palēnām cenšas sniegties pēc mantām, bet vēl nevar savu gribēšanu savienot ar roku koordināciju.

index2   index1

22. diena Ciemiņu diena – draugi no Hitchin atbrauca raudzībās, un Olivers sevi parādīja no vislabākās puses – saldi nočučēja sākumā man uz rokas, vēlāk ratos.

23. diena Kad tā stunda starp 5 un 6 arī ir svarīga visa kopējā miega daudzumam, mans šī rīta izmisīgais atradums ir fona skaņas/trokšņa ieraksts: Babu Sleep Miracle Tas tiešām palīdz Oliveram gulēt pat tad, kad jau gribas celties augšā un pamodināt arī visu ģimeni.

24. diena Ir tādas dienas, kuras reizumis izvēršas ļoti grūtas. Laikam jau tas sākās ar nakti kurā Olivers visu laiku vilka celīšus pie sevis un raudāja, pēc tam arī visa diena bija tāda- gulēja labi, bet nomodabrīžos gribēja mammas rokas un nevarēja atrast ērtāko pozu. Man šķiet, ka Olivers mokās ar kolikām, un tas laikam ir tāds periods, kas vienkārši ir jāpārdzīvo.

25. diena Līdz ar to, ka Markus ir iemācījies braukt ar divriteni un ik mīļu brītiņu vēlas savas prasmes nostiprināt un attīstīt, mēs visi trīs (es, Markus un Olivers) pēc Markusa pirmskolas nodarbības pastaigājoties atnācām uz mājām. Izklausās jau tā vienkārši, bet patiesībā šis ceļš ir pievarāms pusotrā stundā raitā solī. Mums iznāca nedaudz ilgāk. Olivers saldi čučēja, kratoties pa lauku takām, bet mēs baudījām neaprakstāmu skaistumu – koši zaļus labības laukus, ziedošu rapsi un tveicējošas saules staru miju ar vieglu vējeli. Īsta lauku idille!

26. diena Ir dienas, kad šaubies par savu varēšanu izaudzināt bērnus. Mums abiem ar Oliveru nebija mierīgā un vieglā nakts, un abi esam diez gan negarastāvoklī. Labi, ka tādās dienās atnāk vecmāte un parunājas, dod padomu, un tad atkal ir sajūta, ka izeja ir un ka tu visu dari pareizi, ka tu esi labākā mamma savam bērnam. Tik svarīgi, ka ne tikai ģimene atbalsta, bet arī medicīnas personāls.

27. diena Trīs dienas pirms pirmā mēneša jubilejas Olivers ir izaudzis 56 cm garš un pieņēmies svarā par 1,3 kg.

28. diena Pirms kāda laika teicu, ka labāk lai Olivers ir nemierīgāks pa dienu, bet labi guļ naktis. Mana vēlēšanās ir materializējusies- Olivers pārsvarā labi guļ un, protams, arī ēd naktīs un pa dienu ir sācis vairāk vēlēties būt nomodā un tikt izklaidēts. Vēl esmu novērojusi, ka Oliveram tāpat kā man un arī brāļiem bēbja vecumā patīk rutīna. Ja no rīta darba dienās mēs vedam Lauri uz skolu, tad arī brīvdienās ap to pašu laiku vajag mīļā miera labad saģērbt un ratos izstumt gulēt dārzā.

29. diena Anglijā ir sākusies karsta vasara. Mēs šodien izlēmām aizbraukt savā ik pavasara apmeklējumā uz Standalone Farm. Olivers visu laiku nogulšņāja, tikai beigās, kad puikas jau spēlējās spēļu laukumā, izlēma paēst pusdienas. Ir tik parocīgi, ka visur, kur dodies ar bērniem, ir padomāts arī par “tualeti” zīdaiņiem.

index3  index5  index4

30. diena Ir jau paskrējis pirmais mēnesis ar Oliveru. Nav tā, ka, sākot ar diviem bērniem ģimenē, skaitam vairs nav nozīmes. Tieši šoreiz mēs, vecāki, jūtam, ka skaitam ir nozīme, jo ir vairāk balsu, kuras uzklausīt, un Olivera balss skaļums vēl ir jāpameklē. Ir arī vairāk sirsniņu, kas jāsamīļo, vairāk mutes, kuras jāpabaro, un kaut vai arī vairāk pasaku vakarā jāizlasa. Un tomēr mēs visi esam bezgala laimīgi par Olivera ienākšanu mūsu ģimenē, priecājamies katru dienu par katru jaunu Olivera sasniegumu, un es patiesi izbaudu laiku ar mūsu jaundzimušo Oliveru.