Jauna mājvieta/ New Home

Mūsu pēdējo 4 gadu lielākais sapnis ir piepildījies- iespēja dzīvot mājā ar dārzu. Mēs esam gaidījuši pacietīgi un visbiežāk arī bezcerīgi mūsu brīdi, kad mums piedāvās māju mūsu pašreizējās dzīvesvietas, bērnu skolu un mūsu darbavietu apkārtnē, un mēs to varēsim atļauties, un mums tā patiks, atbildīs ģimenes vajadzībām un vēlmēm. Tas notika! Otrdien, 5.maijā, viss saslēdzās vienotā ķēdē, un notika brīnums- mums piedāvāja apskatīt māju, kuru uzreiz pieņēmām kā savu. Kaut arī tur vēl daudz labiekārtošanas darbi darāmi, jo māja ir tikko uzcelta, bet tajā ienākot var sajust, ka mājai ir potenciāls būt „Mūsu mājām”. Ja laimi var notvert un materiāli sataustīt, tad to noteikti mēs piedzīvojam tagad.

Arī turpmāk rakstīsim par mūsu ceļu uz māju un par „Mūsu mājas” tapšanu. Turpiniet ieskatīties bloga ierakstos un paldies par atbalstu. Jūsu komentāri un laba vēlējumi mums nozīmē ļoti daudz. Lai arī Jums šovasar izdodas laimi saķert aiz astes un izbaudīt laiku, kad ir vairāk kā labi!

Our long time (4 years) waited miracle happen – we got a new house with a garden. We’ve been waiting patiently, and most of the time even hopelessly our time when we will be offered a house, which is in the same area, near boy’s schools, our workplaces and  would meet our family needs. And it happened. On Tuesday, 5th May everything connected and miracle happen- we were offered to look around at the house and  immediately we had the right house feeling. Of course, there are still lots of improvement works to be done because the house is newly built, but at the first visit felt that this house is with potential to be “Our Home”.  you can feel that the house has the potential to be our home”. If happiness can be materialized, then certainly we are experiencing it now.

Stay with us in future posts and we will try to update you on our journey from a house to „Our Family House”. Also I would like to take an opportunity to thank you for all your good wishes and comments. I wish that this summer you all will have a chance to catch a happiness and feeling that life is much better as usually! Be blessed!

DSC_5666a


7 gadus precējušies/ 7th Marriage Anniversary

IMG_5304 BW

Pirms sešiem gadiem es satraukta pamodos ap 4 no rīta, lai kļūtu par sievu Valdim līdz nāve mūs šķirs. Joprojām atceros, kā šajā rītā spīdēja saule, smaržoja pēc Latvijas pavasara, pēc ievām. Šajā dienā  piedzima Bokišu ģimene. Paldies un bučas Tev, vīriņ!

Six years ago, I woke up around 4 am super excited to become a wife to Valdis until death do us part. Still remember how  the sun was shining this morning, the world and the air was fragranced by Latvian spring, full of bird-cherry tree smell. On this day  we were born as Bokiss family. Thanks and kisses to you, my lovely Hubby!!!

IMG_4746 BW

IMG_4805 BW

IMG_4916 BW

Šodien, skatoties mūsu kāzu fotogrāfijas, ievēroju, cik bijām jauni un pilni ar sapņiem par kopēju ģimeni, kopēju nākotni, kopēju ikdienu. Ir tik skaisti un piepildīti atskatīties un saprast, ka mēs dzīvojam šo sapni.

Today, going trough our wedding photos, I noticed how we were young and full of dreams about a common family, a common future, common everyday life. And it is so beautiful and full filled that we are still living this dream.

IMG_4983 BW

IMG_5320 BW

IMG_5268 BW

IMG_5100 bw1


Zeltītā Latvijas karte/ The Gold Map of Latvia

 

DSC_4770aTuvojas 4.maijs. Diena, kurā 1990.gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.

Mēs ar puikām arī domājam par Latviju- plānojam, ko darīsim, kad ciemosimies Latvijā un satisimies ar mīļajiem cilvēkiem, vakaros lasām Gundegas Sējas grāmatu “Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties” un kādu svētdienas pēcpusdienu kopā ar Lauri uztaisījām zeltītu Latvijas karti foto rāmim puiku guļamistabā.

Izmantotie materiāli:

 • izgriezta Latvijas karte
 • spīguļi
 • PVA līme
 • foto rāmis

DSC_4789aThe 4th of May is approaching. It is a day of Restoration of Independence of the Republic of Latvia. 25 years ago (1990) the Supreme Council of the Latvian SSR adopted the Declaration “On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia” and renewed the 1922 Constitution of Latvia. Latvia again became a free and independent country.

At our home we are also thinking about Latvia. We are planning our visits to Latvia, speaking about meeting family and friends, in the evenings we are reading Gundegas Sējas book “Kā es ar OPI braucu Latviju lūkoties” / “How me and Granpa went to see Latvia”. Also one Sunday afternoon together with Lauris we made a sparkly/gold picture – a map of Latvia for boy’s room. 

Recourses:

 • Map of Latvia template
 • gold glitter
 • PVA glue
 • photo frame

DSC_4688a

DSC_4690a

 

DSC_4694a

DSC_4691a

DSC_4697a

DSC_4783a

DSC_2989a

Vairāk bērniem domātas aktivitātes par tēmu “Latvija”/ More children orientated activities about theme “Latvia”:

Children Activities About Country – Latvia

 


Dzeltena narcise, dzeltens pavasaris, dzeltena pasaule…./ Yellow Daffodils, Yellow Spring, Yellow Around….

Presentation3Šorīt manas sajūtas raksturo Imanta Ziedoņa “Dzeltenā pasaka”: “Saule kā olas dzeltenums mirdzēja pāri pasaulei. Viņā bija dzīvība. Pa viņas stariem uz zemi nāca mazi cālēni, un visi bija gaiši dzelteni..” (Izlasiet pasaku šeit) 

Protams, ka tikai Imants Ziedonis ir varējis tik poētiski notvert pavasara sajūtu aiz astes un ietērpt to vārdos. Šie vārdi manī dzīvo jau kādus vairākus mēnešus un ir sākuši arī transformēties  lietās, padarot tās  dzīvas un siltas.

5

Presentation4

This morning, my feeling is characterized by Latvian poet Imants Ziedonis “The Yellow Tale “:The sun was shining over the world like an egg yolk. And there was a life in it. Little light yellow chicks were coming to the earth through the sunbeams…(Read the full tale text here)

Of course, only Imants Ziedonis could so poetically capture the feeling of spring and put it into words. These words have been living with me for several months now and they have started to transform into objects around, making them alive and warm.

6


Kamīna pārvērtības / The Fireplace Makeover

3Kopš 2013. gada rudens, kad pārcēlāmies uz mūsu tagadējo dzīvokli, man ir bijušas divejādas izjūtas par kamīnu dzīvojamā istabā. Kopumā man patīk, ka šeit ir kamīns un arī ļoti labi papildina Laura fantāzijas par Ziemassvētku vecīti, tomēr arī vienmēr, kā varat redzēt attēlā “Before/After”, atgādināja ar savu melnumu un neestētiskumu. Šis dzīvojamās istabas elemens nodarbināja manu prātu nemitīgi, jo vakaros, kad atpūtos uz sofas, man priekšā pavērās tā melnums. Protams, viens no risinājumiem būtu uzstādīt elektrisko kamīnu, jo parastajam tas nav pietiekami dziļš, kā arī nešķiet, ka skurstenis funkcionētu. Bet, tā kā šo gadu laikā tā arī neiegādājāmies elektrisko kamīnu, tad pirms kāda laika nolēmu izbeigt mocīt savas acis un atradu risinājumu- uztaisīju dekoratīvu sienu/durvis.

 Since the autumn of 2013, when we moved into our current apartment, I have had dual feelings about  a fireplace in the living room. Overall, I like that there is a fireplace and it complements with Lauris’s fantasies about Santa Claus, but also it looked black and dirty, as you can see in the picture Before / After”. I was thinking about it again and again, specially in the evenings when I rested on the sofa and needed to look at this black spot what really annoyed me. One of the solutions could be to install an electric fireplace. As we never got one, I thought I need to find cheep way how to make this place into something I like. Luckily solution found me – DIY decorative wall/door.  

1 Projektā izmantoju:

 • vidēja biezuma kokšķiedru plāksne
 • sienas krāsa
 • plastikāta sienas dekori
 • momentlīme

For project I used:

 • medium- density fibreboard
 • Magnolia Matt Emulsion Paint
 • plastic wall decoration
 • strong glue

2

Pēc kamīna sienas uzstādīšanas es sajutu, ka šis tiešām bija dzīvojamās istabas centrālais jautājums, kas bija jāatrisina. Uzreiz istaba ieguva sakoptāku iespaidu, izlietojot minimālus finansu līdzekļus un neveicos nekādas lielas izmaiņas īrētā dzīvoklī. Vienīgi Lauris uztraucās, ka Ziemassvētku vecītim tagad būs apgrūtināta iekļūšana. Mierināju, ka varam šo sienu izņemt, kad tuvosies Ziemassvētku vakars.

After the fireplace makeover, I felt that this was most important spot in living room, what needed to be resolved. Immediately room got prettier look with minimal financial resources and did not take any big changes in a rented apartment. Only Lauris was worried that Santa will now be able to delivery presents. I reassured that it will be fine. We will leave open the fireplace wall for Father Christmas.

3


DIY Dzeltenā lampa/ DIY Yellow Ceiling Lamp

DSC_4734aPēdējo trīs nedēļu laikā dzīve it kā ir apstājusies un ieguvusi citu ritējumu. Mēs joprojām mainām interneta piegādātāju, kas satapās ar neparedzētām problēmām, un līdz ar to dzīvojam bez tā. Tikai šajā laikā sapratu, cik daudz laika aizņem interneta lietošana un cik īstenībā mums ir daudz brīva laika, un, protams, sastapos arī ar to, cik mūsu dzīve ir kļuvusi „online”. Ir iekrājušies nepadarīti darbi, neiegūta informācija,  un katru dienu sastopos ar uzdevumiem, kuri  tiktu atrisināti ar dažiem klikšķiem. Tagad tikai saprotu, cik esmu atkarīga no iepirkšanās, bankas pakalpojumiem, epastiem, citu blogu lasīšanas un pat bērnu reģistrēšanai bērnudārzam vai sekošanu līdzi skolas informācijai.

Bet, kā jau minēju, uzradās arī laiks jaunu ideju ģenerēšanai un  realizēšanai . Tad nu šoreiz par daļēji paštaisītu lampu, kas iededza pavasari mūsu dzīvojamā istabā.

Materiāli:

 • vecs lampas rāmis;
 • pūšamā sudraba un dzeltenā krāsa;
 • Ziemassvētku eglītes dekorācijas

Varbūt Tevi interesē arī: Paštaisīts lampas abažūrs

2

Last three weeks have been like a stop in time and fast track of life. We are still changing our Internet provided and met unexpected problems, which are not sorted out yet. Therefore last two weeks did not use Internet, and then I realise how much free time I have and how much „online life” takes off of my real life. Of course, also now I have pale of works which I could fix with just some clicks. Just now I also saw how I am addicted from Internet possibilities- online shopping, banking, blog world and even I could not register Markus for his Nursery place or read Lauris’s school news without Internet. Ridiculous, isn’t it???

But, as I said, I also got more time for generating and realizing new ideas. This time it is something new for our living room – DIY Ceiling lamp what bring in a spring feeling.

DSC_4676

Materials:

 • old lamp;
 • silver and yellow spray paint
 • Christmas Tree garland

 

3Check out also: Home-made Lamp Shade 


Markus pirmo reizi kino / Markus First Time at the Cinema

Paddington-Bear-Movie-HD-Wallpaper-1024x576Pirms dažām nedēļām Markusam bija pirmā iespēja doties uz kino un skatīties filmu “Padigtons”. Tā bija apzināta izvēle ne tik vien tāpēc, ka gandrīz visa Anglija ir filmas fani, bet jo vairāk tāpēc, ka Markus, arī Lauris, skatoties filmas treileri, bija sajūsmā par Padigtona nobraucienu ar vannu. Patiesi, šī ir īsta ģimenes filma. Mums visiem četriem patika lācis Padigtons- mīļš, sirsnīga humora bagāts, bērniem emocionāli saprotams un līdzpārdzīvojumu raisošs. Man jau liekas, ka šī ir viena no retajām filmām, kura patika mums visiem, kaut arī Valdis kāru skatu uzmeta zinātniskās fantastikas filmas afišai. Puikas joprojām runā par Padigtonu un dažādas situācijās atceras lāča piedzīvoto. Lauris šad un tad vēl precizē sižetu, kā arī ar sajūsmu pagatavoja paštaisītu Padigtonu (instrukciju var noskatīties šeit).

A few weeks ago Markus went to the cinema first time in his life and watched a moviePaddington”. We chose it because nearly everyone is crazy about it around England and because Markus and Lauris loved trailer and both were exited about Paddington’s slide with a bath. Indeed, this is a proper family movie. We all liked bear Paddington- cute, full of positive humour, cheeky and emotionally close for children. This is one of the few films that we all liked, be honest Valdis had a dreamy stare at the science fiction post, but also enjoyed this one too. The boys are still talking about Paddington and remember the bear experiences in different situations. Now and then Lauris  specify some parts, events from movie and give a go to easy Paddington Bear Toilet roll craft (instructions is here).
Presentation1

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 183 other followers