Laurim 7

DSC_7007a

Mūsu ‘lielajam’ puikam jau ir 7 gadi! Neviens vien vecāks sev jautā, kā tas varēja notikt, ka ir paskrējuši jau šie gadi, ja vēl tagad atceros viņa bēbja smaržu un īpašo pirmo gadu kopā. No tā brīža ir pagājis mirklis, un Laurim jau svinam septīto Dzimšanas dienu. Man šķiet, varam atzīt, ka rakstura kodols ir izveidojies un atklājies.


Kāds ir Lauris? Kas viņam patīk? Un kas nepatīk?

  • Lauris joprojām ir aktīvs, fiziski spēcīgs, garš, skaļš un ļoti grūti fiziski nogurdināms.

DSC_6637a

  • Šobrīd arī Laurim ir sākušas bangot emocijas-no prieka, sajūsmas var ļoti ātri pārvērsties dusmās, neiecietībā un pēc 2 min atkal atpakaļ priekā. Līdz ar to emociju savaldība un nosvērtība ir ļoti liela mācību stunda, kura laikam turpināsies visa mūža garumā.
  • Lauri ir ļoti viegli aizraut un ieinteresēt. Viņam patīk tik daudz kas, ja tikai pietiktu laika un resursu. Viņš ar prieku metas iekšā jaunajā un aizraujas. Ne vienmēr pietiek pacietības turpināt, bet, ja interesē, tad rezultāti būs un visa pasaule par tiem uzzinās tieši no paša Laura. Viņam ir, ko teikt gan par sevi, gan arī par daudziem citiem tematiem (skolā vienmēr izsakās klases diskusijās).

DSC_6021a

  • Tā kā pasaule ir tik interesanta ar tik daudz izaicinājumiem, tad, protams, grūtības sagādā koncentrēšanās uz vienu darbu. Ja salīdzina ar pagājušo Laura dzīves gadu, tad progress ir acīmredzams, bet koncentrēšanās, arī uz  ne tik interesantiem uzdevumiem, ir un būs viņa izaicinājums.

DSC_6913a

  • Lauris ir pašpārliecināts puika. Viņš vairāk uzslavēs sevi, izstāstīs, cik viss ir labi un kā viņš var. Neatceros, kad viņš būtu teicis man neizdodas vai es nevaru, jo viņš grib uzvarēt. Grib būt pirmais.

DSC_6613a

  • Attiecībās ar vienaudžiem izskatās, ka Lauris viegli sadraudzējas, atrod kontaktu. Viņam patīk arī būt kopā ar vecākiem puikām un līdz ar to viņam ir daudz draugu, bet pagaidām nav tāds viens, īstais sirdsdraugs.
  • Mums, vecākiem, protams, Lauris vēl ir mazs. Mēs vēl arī redzam to mazo bērnu viņā, kuram vajag siltumu, mīlestību, glāstus un bučas. Par laimi, viņš vēl ļaujas.

DSC_6778a

Salīdzināšanai:

Laurim 4

Laurim 5


Minions Party

DSC_7037aMinions, Minions, Minions … are everywhere. Since summer when came out Despicable Me Lauris knew he would like Minion Birthday Party. For me it was an excellent theme. It seemed easy peasy, but that time I didn’t know our Big News and agreed to organise home party for Lauris and his friends. Of course, we did. I survived and everything was fine, but I am not sure that soon I will go for another home party where guests are just boys. I think I need at least a year break! :)

Anyway, have a sneak peek at the Minion Birthday Party, and be brave- try yourself. It was a big fun! And best of all – Lauris loved it!

P.S. As you see, I couldn’t change his mind about wearing pajamas at the party!

 Make your Minion party hat or blower!

DSC_7020a

DSC_7020b    DSC_7041a

DSC_7055a

Minion Bowling 

DIY spray-painted cans were used as bowling, floor ball gaols and pencil holders.

DSC_7019a     DSC_7045a

DSC_7085a

DSC_7081a

DSC_7096a

Get the Minion

shooting or throwing ball game

DSC_7022a

Minion Birthday Cake

DSC_7075a

DSC_7102a

DSC_7103a

DSC_7104a

Check out other parties:

Spiderman Party

Transformer Party


Halloween 2015

DSC_7139aKad stāstu kolēģiem vai kādiem britu draugiem, ka nekad mūžā neesmu grebusi ķirbi un gājusi Trick or Treat gājienā pa mājām, tad tas parasti izraisa pietiekami lielu izbrīnu.

Šogad darba kolēģe man ieteica tomēr pamēģināt Trick or Treat gājienu vietējā ciematā, jo šajā vakarā esot vairums māju dekorētas, atvērtas saldumu tīkotājiem un ciemats pēc tumsas it kā atmostas ballītei. Vairāk gan puiku dēļ izlēmu, ka jāizmēģina. Nopirku saldumus mūsu mājas apmeklētājiem un sagatavojām tērpus un spainīšus saldumiem. Kaut arī sākumā biju diez gan skeptiski noskaņota, ļoti ātri redzēju, cik atvērti un gatavojušies ir ciemata iedzīvotāji šiem svētkiem. Protams, puikas klauvēja tikai pie tām durvīm, kur bija izlikts ķirbis vai kur ieeja bija uzskatāmi izdekorēta. Visi cilvēki atvēra durvis ar prieku, smaidu, apsprieda bērnu tērpus, mudināja ņemt vairāk saldumus, daži bija arī paši pārģērbušies, bet pie vienas mājas aiz vārtiem gaidīja pārģērbies spoks un tikai drosmīgākie tika iekšā.

DSC_7144aProtams, ka abi puikas bija sajūsmā par šo vakaru. Arī Markus bija ļoti drosmīgs, klauvēja pie durvīm u aprunājās ar cilvēkiem. No sastaptajiem bērniem viņš bija viens no mazākajiem Trick or Treat dalībniekiem, ja neskaita viena vecuma meitenīti, kuru nēsāja tētis. Es visu noskatījos no malas un ļāvu puikām pašiem tikt galā. Mana iejaukšanās noteikti bija vajadzīga vēlāk, vakarā, kad pirmie saldumi bija apēsti un cukura līmenis asinīs pacēlies!

Usually when I was telling my work colleagues and British fiends, that I never curved any pumpkin and never did Trick or Treat in my life, they are very surprised, because can’t imagine their childhood without Halloween fun.

This year, work colleagues advised me to give Trick and Treat a try in the village. Houses are usually decorated, people are friendly and loaded with sweets and village after dark is ready for party. I wanted to experience it, I wanted that boys see this village spirit and openness. We also got perpetrated- sweets for little visitors, costumes for boys and buckets for treats.

DSC_7149aI should say that at the beginning I was quite sceptical about it all, but very quickly saw how open and prepared the villagers were. Of course, the boys just knocked at the doors with pumpkins or Halloween decorations, but all the people opened the doors with pleasure, smile, praised children costumes, encouraged to take more sweets, some of villagers were also dressed, but at one house were a ghost, who made a spooky noises and only the bravest got inside.

DSC_7142aOf course, both boys were very excited about this evening. Markus was also very brave, knocked at the door and talked to people. From met children he was youngest Trick or Treat member, apart from the same age girl who was on Dad’s arms. I watched all from the distance and I allowed the boys deal themselves. My intervention was certainly more needed later in the evening when the first sweets were eaten and sugar level in blood was risen!


P.S. Kopš šiem Halovīniem Valdis ir oficiāli iecelts par mūsu ģimenes ķirbju grebšanas meistaru. Es tā arī joprojām nepamēģināju. Varbūt nākamgad.

P.S. Now Valdis is officially our family pumpkin carvings expert. I still haven’t try, maybe next year.

DSC_7134_edited-1


Lielie jaunumi/ The Big News

Mums ir jaunumi. Labi jaunumi. Arī lieli jaunumi. Tagad tas ir oficiāli. Mēs visi ģimenē esam uzsākuši kopīgu pavasara bēbja gaidīšanu. Protams, vēl daudz laika gaidībām, bet jau tagad visi četri esam ļoti, ļoti priecīgi par mazo Brīnumu.

We have news. Good news. Also big news. Now it is oficial. We are expecting our third, this time Spring baby. It is still long time to go, but we already all are very, very excited about the little Miracle.

DSC_6943b

DSC_6949a

DSC_6957_edited-1

DSC_6974a

DSC_6982a


Atgūtā bērnība/ Back to Childhood

village2Laikam jau jāsāk ar kaitinošo, “kad mēs augām…” Tiešām, kad es augu, es varēju “iet ārā”. Tas nozīmēja visu dienu spēlēties ar draugiem daudzdzīvokļu mājas pagalmā, uz ielas, tuvākā vai tālākā apkārtnē. Mēs skraidelējām vienā barā ar dažāda vecuma, tautību, dzimuma bērniem.

Kad mani bērni piedzima, tad ievēroju, ka šāda veida jautrība ir vairs ļoti, ļoti reta parādība, ka mūsdienu bērni vairs nespēlējas māju pagalmos bez vecāku tiešas blakus esamības. Īpaši jau Anglijā, kur vecāki līdz aptuveni 11 gadu vecumam pavada bērnu no skolas uz mājām, nevarēju iedomāties, ka ir tāda brīnumaina vieta kā mūsu ciemats, kurā kaimiņu bērni spēlējas kopā, kurā bērni ar riteņiem un skrejriteņiem brauc pa ielām, kurā ir manas bērnības garša.

Joprojām esmu tik priecīga un saviļņota, kad atļauju puikām iet ārā  un viņi kopā ar citu māju bērniem rīko sacensības, spēlē paslēpes, lēkā ar skrejriteņiem no apmalītēm (Markus mēģina turēt līdzi) vai, izlaidušies zālītē, sarunājas. “Iešana ārā” ir kļuvusi par puiku lielāko apbalvojumu un neiešna var pārtapt par sodu. Es tiešām nevaru beigt priecāties un sajūsmināties par puikām atgrieztu bērnību, kurā nav visu laiku jābaidās.

Presentation2

Probably  I will start with annoying, “It wasn’t like that when we grew…” Indeed, when I grew up, I was able to “go out”. This meant a whole day playing with friends in the playground of an apartment house, near streets and surrounding areas.  We were running around all day long together with different age, ethnicity, gender children.

When my children were born, then I noticed that nowadays playing outside with friends from neighbourhood is very rare. Children aren’t outside without direct an adult supervision.  Especially in England, where parents until about 11 years of age doing school runs, I could not imagine that there is place where children can go outside and play on they own. But now we found one- Our village. Here children are playing together, they go outside, playing together, cycling and scootering around the neighbourhood. Isn’t that something unique for nowadays? 

I am still so happy and thrilled when the boys ask me a permission to go out. They chase each other, play hide and seek, jump up and down with scooters from payment, (Markus tries to keep up), or just lay down on the grass and talk for hours. “Going outside” has become a treat and  also can be turn into a penalty. I really can not stop myself of being delighted about returned childhood to our boys.

Presentation1


Pirmās piecas ciemata dzīves atklāsmes / The Five Impressions of the Village Life

village2Vieni saka, ka pirmais iespaids paliek uz mūžu, citi- neskati vīru no cepures, ar to mudinot vairāk iepazīt pirms spriest. Droši vien abiem ir taisnība, tāpēc bez pamatīgas izpētes, bet ar pirmā iespaida vieglumu par pirmajām atziņām, uzsākot dzīvi Anglijas ciematā.

Some people say that the first impression is most important and it is hard to change it, but some again remind that we shouldn’t judge after first meeting. I agree with both arguments, just this time will share my first impression about our neighbourhood, our surrounding area and village people. Without any judging, just with light of first impression. 

  Apkārtne/ Neighbourhood

Pirmajās  dienās un pat nedēļās ik pēc laika devāmies pastaigās pa apkārtni, lai apjaustu, kā ciemats ir izkārtots, kas atrodas tuvākajā apkārtnē un kādā vidē turpmāk dzīvosim. Tad nu pirmo dienu pastaigu formula bija- sasveicinies ar pretīmnākošo, apstājies un paglaudi suni. Un tā vienas pastaigas laikā neskaitāmas reizes. Es ceru, ka vismaz 50% ciemata suņu jau esam vismaz vienreiz noglaudījuši.

The first week when we moved into village, we spend quite a lot time walking around the neighbourhood to discover what’s around and where each way leads into. Soon I realize that our walking formula is – STOP, SAY HELLO, STROKE THE DOG. Again and again many times we repeated this scenario. I have a feeling that 50% of village dogs are familiar with our smell for sure. DSC_5948a

  Cilvēki / People

Līdz ar to var saprast, ka apkārtējie ir ļoti ieinteresēti svešinieku iepazīšanā. Draudzīgums, sasveicināšanās un smaids ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.

Therefore it is understandable that local people are very interested in strangers and some are brave enough to get them know. Friendliness, greeting and smile is a part of everyday life.

 Sabiedriskā dzīve / The Social Life

Baznīcai un diviem krogiem ir sadzīves nozīmes virzītājspēks. Tur pulcējas interešu grupas, baznīca izdod ciemata laikrakstu, krogi organizē ciemata pasākumus, krogu īpašnieki uztur un rediģē ciemata dzīves facebook lappusi. Protams, tās ir formālās funkcijas. Kur vēl neformālā puse. Ja ko vēlies uzzināt, iegriezies krogā. Kā man kāda iedzīvotāja teica: “Krogā runā, ka …” Un tad jau tā arī būs, jo tur visu var uzzināt visātrāk.

The church and two pubs have a biggest influence on the village’s social life. There come together variety of hobbies/interest groups, the church issues a village newspaper, the pub Manager is admin of village  facebook page and other formal roles. And I even didn’t speak about informal functions. Where else you can get to know everything best as not in a pub. Recently my friend during conversation mentioned, “In the pub talking that…” If so,  it should be a true. :)

DSC_5941a

  Iepazīšanās / Meeting People

Joprojām labākais socializācijas un iepazīšanās veids ir “school run”- bērnu pavadīšana uz un sagaidīšana no skolas (par to vairāk esmu rakstījusi šeit). Kaut arī man vēl šis eksāmens priekšā, jau tagad morāli gatavojos, jo esmu dzirdējusi no citām mammām, ka tad, kad skola atsāksies, es iepazīšos ar ciemata ģimenēm. Tad nu redzēs, ko tas nozīmē.

One of the easy ways how to meet new people is school run, of course, if you have primary age children. You see the same people in the morning and afternoon while waiting for your children, often you have similar problems, interests, worries. Even though I have this exam in a month, I have already heard that then I will be able better meet local families. Let’s see how it will go.  

DSC_5956a

   Informētība/ Awareness

Piektā atziņa mani iepriecinā visvairāk! Pirmajā nedēļā sapratu, ka citi zina, kur es dzīvoju, pat ja es to nezinu. Kādu dienu satiku paziņu uz ielas un stāstīju, ka arī mēs esam pārvākušies uz šo ciematu, bet neminēju nedz virzienu, nedz adresi, sarunas beigās vien noraizējusies nomurmināju: “Diez kā būtu taisnāk tikt mājup…” Uz to paziņa man veikli norādīja virzienu un kuras ielas man jāšķērso, lai nonāktu mājās.  Tā, lūk!

Fifth impression made me laugh. During the first week I realized that others know where I live, even if I do not know. One day I met a known lady and told her that we have moved to the village but did not say neither direction nor the address, just mumbled: I wonder how it would be better to get home …” The lady quickly pointed out the direction and which streets I need to cross to get home. Here you go! 

DSC_5950a


Lavandas lauki/ Lavender Fields

DSC_6413aVaru teikt, ka esmu piepildījusi vienu no manām vēlēšanās- jau 3 gadus esmu gribējusi apmeklēt lavandas laukus (Hitchin Lavender) pilnos ziedos. Šogad gan jau arī kādas divas nedēļas par vēlu, lai būtu īstais plaukums, tomēr mēs ielecām lavandu ziedēšanas pēdējā vilcienā. Kaut arī ielecām tikai uz brīdi, lai salasītu lavandas, piesūktos smaržas un skaistuma, meistarīgi izvairītos no bitēm un lapsenēm, kuras glausties glaudās pie mūsu kājām, šī ir vieta, kur atgriezties ar pusdienlaika pikniku, novakares tēju un mieru. Lavandas lauki ir noteikti vieta, kur es gribēšu atgriezties, lai uzlādētu savu maņu krātuvi.

Man šķiet, ka arī puikām patika, kaut arī sākumā tās bites un lapsenes tiešām neradīja drošību. Arī mēs ar Valdi bažījāmies, ka tūlīt sakodīs puikas šortos. Es gan mūs mierināju, ka gan jau viņi nav alerģiski un tas jau tikai nostiprinās imunitāti ziemai. Beidzās gan viss labi- bez kodumiem, bet ar pilnām lavandu tūtām.

DSC_6383aOn Saturday I realized one of my little dreams- to visit the nearby lavender fields (Hitchin Lavender) in full bloom. This year (maybe two weeks late) we did it. Even if it was for short visit, we collect lavender, soak up the perfume and beauty of lavender, as well masterly avoided bees and wasps, which were hovering and grooming around our legs. Definitely this is place where to come back with lunch time picnic or slow afternoon tea or just sit down in peace and quite. This is place where to return and recharge a sensory senses. 


Seems, that the boys had a good time too, even if there were lots of bees and w
asps around what did not give a secure feeling at all. Me and Valdis also were a little bit concern about boys and their bare legs in shorts. I just hoped that none of them is allergic to wasp bites and I reassured myself that bites can strengths immunity. Have you heard about it? That’s what Latvians are thinking about bee and wasp bites, that they are good for humans, of course, in moderation (maybe one or up to two for adults). However, the trip ended without any accidents, but with full bags of lavender. 

DSC_6382b

DSC_6389a

DSC_6400a

DSC_6392a

DSC_6402a

DSC_6406a

DSC_6408a

DSC_6407a

DSC_6410a

DSC_6411a

DSC_6418a

DSC_6421a

DSC_6425aP.S. Šajās nojumēs tika gatavotas kāzu svinības. Iedomājos, cik skaisti ir vakarā – sēdēt pie kāzu galda ar mazām laterniņām virs galvas un dzīvu (smaržojošu, zumošu un spilgtu) lavandu lauku priekšā. Īstā vieta superromantiskām kāzām!

P.S. These dens were prepared for Wedding. I just can imagine how beautiful there is at night to sit at the wedding table with small lanterns inside and live (fragrant, bright and full of sounds) lavender field in front of you. Super romantic place for Weddings!

DSC_6427a


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 186 other followers