Olivera kristības / Oivers’s Christening

Cilvēka dzīvē nav daudz patiesi nozīmīgu un būtisku dienu. Tādas robežšķirtņu dienas un notikumi patiesi nav daudz. Mūsu ģimenē noteikti tāda ir Kristību diena, kura ir pirmie lielie godi  maza bērna dzīvē. Mums ir ļoti svarīgi, ka mūsu bērni ir kristīti (ieskats Markusa kristībās šeit), jo tā apliecinām, ka piederam kristīgi domājošajai pasaules daļai ar kristīgo vērtību sistēmu.

There are not many really meaningful and significant days in people’s life. For us one of these very important days is Christening Day what is actually first big celebration for the baby. We are a little bit behind as Olivers isn’t baby anymore but still for us it is important that we get christened all our kids (Markus’s Christening here) as we are because that shows our family values and point of looking at the things, events, all life around. 

Foto/ Photos: Mareks Šteins

 

2 thoughts on “Olivera kristības / Oivers’s Christening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s