Arī bērni gaida/ Children are also expecting

Nesen pēc grūtniecības jogas nodarbības pļāpāju ar kādu no mammām un apspriedām, cik jauki ir, ka starp bērniem ir lielāka gadu atšķirība, ka viņi tad vairāk piedalās jaunā bēbja gaidīšanā. Otra mamma stāstīja, ka viņas dēlam ir gandrīz 2 gadi, bet ka viņš nav pārāk ieinteresēts, kāpēc mammas aprises mainās, un ka viņa nezina, kā mazo sagatavot izmaiņām ģimenē. Izmaiņas būs, neatkarīgi, vai ģimenē ienāks otrais vai ceturtais bērniņš. Izmaiņas piedzīvos visa ģimene, un tā atkal būs mācībstunda visiem saprast jaunās lomas un pierīvēties viens otram, jaunajām vajadzībām.

Mēs laikam piederam pie ģimenes, kurā visi lielie dzīves notikumi tiek piedzīvoti kopā. Īpaši jau vēl viena bērniņa ienākšana pasaulē. Man ir grūti iedomāties, ka mēs nepastāstītu bērniem par jaunumiem pēc iespējas ātrāk, esot atklāti, ka var būt arī ne visai priecīgs iznākums, bet ka mēs visi ceram un ticam uz labāko un ka turpmākās nedēļas/ mēnešus mammas puncī augs brālis vai māsa.

Mūsu puikas par jaunumiem uzzināja pirmie, kad punčbēbim bija vien 6 nedēļas, jo, pirmkārt, viņi ir mūsu tuvākā ģimene un nebūtu gadīgi, ka jaunumus viņi uzzina no citiem, otrkārt, vajadzēja izskaidrot Markusam (3 gadi), ka mamma centīsies viņu vairs tik daudz nenēsāt un pamatot kāpēc, treškārt, gribējās, lai Lauris (7 gadi) arī varētu priecāties par kopējiem ģimenes jaunumiem. Es domāju, ka tas ir godīgi un vienmēr esmu bijusi par atklātību, neatkarīgi no iesūnojušajiem viedokļiem, neatkarīgi, ka pirms 20 gadiem tā gan nedarīja. Mana pārliecība ir, ka bērnu ienākšana ģimenē ir normāla dzīves sastāvdaļa un tajā nav nekas slēpjams no bērniem.

Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka abi puikas priecājas par gaidāmo bēbi, ka viņi atbilstoši vecumam ir ieinteresēti arī fizioloģiskajos procesos, kas notiek ar mammas ķermeni, kā bērniņš aug un dzimst. Ir tik skaisti, ka viņi katru dienu dod bučas puncim, glāsta viņu un sasveicinās, klausās, ko bēbis vēderā viņiem šodien pastāstīs. Es nedomāju, ka trešā bērniņa ienākšana ģimenē būs super viegla un neizraisīs ikvienā no mums jaunus pārdzīvojumus, ar kuriem būs jāmācās sadzīvot, bet es noteikti domāju, ka Lauris un Markus būs sagatavojušies sastapšanās brīdim un priecīgi sveikt bēbi šajā pasaulē.

Recently after pregnancy yoga classes I was chatting with other Mum about how nice it is that the children have bigger year gap between them. Then they seem more take a part in a waiting. The other Mum shared that her nearly 2 years son isn’t interested in changes and doesn’t pay much attention to her pregnancy. Also that she is a little bit worried how to prepare her son to changes, because the changes will be, whether the family is expecting the second or fourth child. Changes will experience the whole family, and it will again be a lesson for all to understand the new roles and find the way how   to emerging each other need best.

We belong to a family in which all the major life events are experienced together. Especially, in another child’s/ sibling’s entry into the world. I find it hard to imagine that we wouldn’t share news with boys as soon as possible, and be honest that there is always a possibility of not best outcome, but we all believe that everything will go right.

Our boys found out news about new baby when I was 6 weeks pregnant, because I feel that they are our closest family members and I wouldn’t like if they would learn it from relatives or friends. Also it was a way how to explain to Markus (3 years), that Mum will try to avoid lifting/carrying him and I wanted that Lauris (7 years) feels special about getting our new member of family.  I think it is just fair, and I have always been about openness, honestly, no matter that 20 years ago it was no, no attitude. My belief is that baby entering into the family is a normal part of life and there is nothing to hide from other siblings.

Yes, we are happy and pleased that the boys are happy about news and according to age are interested in processes what are happening with my body, how babies are growing and how they will born. It is so beautiful that they give daily belly kisses, speaks with baby in the belly and listens what he is ”saying”.  Of course, still we will all need to learn a new experience how to live together when the baby will arrive, but I believe that Lauris and Markus will be at least, a little bit more prepared to welcome our third child in our family. I hope so!

DSCF7683aGandrīz 4 gadus veca fotogrāfija, kad gaidījām Markusu.

Nearly 4 years old photo, when we expected Markus.

2 thoughts on “Arī bērni gaida/ Children are also expecting

  1. Tik forši, ka lielie brāļi gaida mazulīti! Man vienmēr licies, ka labi, ja bērniem nav liela gadu starpība, jo tad viņi var spēlēties kopā utt. Bet patiesībā, bieži pierādās tieši tevis rakstītai, ka gan mammai, gan bērniem ir vieglāk tad, ja gadu starpība ir maķenīt lielāka.

    1. Gan jau savs labums arī, ja maza gadu starpība. Bet tas nav mums. Man ir vajadzīga gadu starpība, kad emocionāli palaižu bērnu, atdalu no sevis, arī pa vidu abas reizes esmu pāris gadus pastrādājusi, atgriezusies apritē. Un nu, atkal jauns izaicinājums – priekšā gads ar bēbīti! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s