Natural History Museum, London

DSC_9525aSkolēnu brīvlaikā Laurim bija īpašā diena kopā ar abiem vecākiem un bez brāļa, kurš apmeklēja bērnudārzu, bet mums, vecākiem, bija neliels atvaļinājums. Tā visu dienu pakārtojām Laura interesēm- dinozauri, raidījumu cikls Andy’s Dinosaur Adventure un muzejs. To visu var piedzīvot vienuviet Londonā – Natural History Museum.

Ko ir vērts zināt pirms muzeja apmeklējuma?

 • Muzejs ir bezmaksas un ļoti apmeklēts. Mēs rindā stāvējām vismaz stundu.
 • Iesaku ‘nopirkt’ bezmaksas biļeti pirms apmeklējuma (muzeja mājas lapā), kas dod iespēju ātrāk iekļūt muzejā. Divas nedēļas pirms vēl bija iespēja iegūt šīs biļetes, vienu dienu pirms visas bija rezervētas.
 • Ar bērniem iesaku apmeklēt vienu izstāžu zāli vai, tā saucamo, zonu. Dinozauri un cilvēku uzbūve ir Blue zone.
 • Katrai zonai ir sava ieeja no dažādām ēkas pusēm, no dažādām ielām.
 • Muzejā var pārvietoties ar bērnu ratiņiem, ir pārtinamās telpas un kafejnīcas.

Protams, muzejs nebija šīs dienas vienīgais galamērķis. Bija iecrēts apmeklēt arī Buckingham Palace, Big Ben un Parlamenta ēku, kā arī apskatīt galvaspilsētu no augšas, uzbraucot ar London Eye. Tomēr nebiju paredzējusi, ka muzeja apmeklējums tā ieilgs, tāpēc laiks atlika vien pils apskatei no ārpuses. Kad jautāju Laurim, ko viņš stāstīs skolā par Londonas apmeklējumu, viņš pārliecināti atbildēja, ka Big Ben viņš neredzēja un ka to apskatīs nākamreiz. Kā viņš tik skaidri zina, ko neredzēja? Iepriekšējā vakarā sagatavoju nelielu Sightseeing in London grāmatiņu (London), kurā viņš varēja novērtēt katru apskates objektu ar smaidiņiem un atzīmēt, kad pamanīja dažas no Londonai raksturīgajām iezīmēm. Pārsteidzoši, ka tik vienkārša grāmatiņa Laurim palīdzēja atcerēties objektu nosaukumus, dzīvot līdzi un izvērtēt redzēto.

Starpcitu, tieši blakus ir Science Museum, kuru Lauris bija apmeklējis pirms dažiem mēnešiem. Šis muzejs nav tik noslogots, tajā ir bezmaksas ieeja un īpaši bērniem ar tehnisku/ dabas zinātņu interesi ļoti aizraujošs.

Recently in these school holidays Lauris had a special day with his parents without little brother, who attended his nursery on that day. As we had also some holidays at the work, then we planed one day absolutely following Lauris’s interests- dinosaurs, Andy’s Dinosaur Adventures and museums. It turned up as day in London, at Natural History Museum.

What is worth knowing before visiting the museum?

 • The entrenc in the museum is free of charge, and it is very busy. We arrived around 12pm and spend in the queue at least an hour.  
 • I warmly recommend buy’ a free ticket before the visit (online), which helpsquicker to get into the museum. Two weeks before the planed day it was possible to get the tickets, but day before they were all reserved.
 • I think for the visit with children it is enough to see one zone. Dinosaurs and human body is the Blue zone.
 • Each zone of the museum has its own entrance from different sides of the building, from different streets.
 • It is possible to use prams inside, there are baby rooms and cafes, too.

Of course, the Natural History Museum was not the only destination that day. We planed to visit Buckingham Palace, Big Ben and Parliament, as well as a look at London from the top- London Eye. However, I did not imagine that the museum visit will take so much time, so we just had time viewing Buckingham Palace from the outside. When I asked Lauris what he will tell about  visits to London at school, he surly answered that he did not see Big Ben and that he will next time. How does he so clearly know what he did not see? There helped small book Sightseeing in London (London), which I made for Lauris on the previous night. In this book he was able to grade  each of sightseeing places and tick after noticing some of the common objects in London. It is surprising that such a simple little book helped Lauris to remember sightseeing places by name and be maximum involved in the trip.

By the way, next building from Natural History Museum is  Science Museum, which Lauris had visited a few months ago. This museum is not so busy, its  entry is free and children with technical /science interests will be very excited.

 

DSC_9518a

DSC_9521a

DSC_9530a

DSC_9532a

DSC_9535a

DSC_9538a

DSC_9539a

DSC_9548_edited-1

 

2 thoughts on “Natural History Museum, London

 1. Pie tās burzmas noteikti vainojamas skolēnu brīvdienas, jo tik biezs tur gan nebija, kad mēs tur pabijām. Muzejs ir vienkārši lielisks, un piekrītu Tev par koncentrēšanos uz vienas zonas izpēti. Mana lielā meita (11.g muzeja apmeklējuma brīdī) būtu arī vairākas pavilkusi, be nu mazajai jaunkundzei (3.g)pilnībā pietika ar vienu.
  P.S. Tev ir ļoti jauks un pozitīvs blogs:)

  1. Paldies, ka ielūkojies manā blogā! Man arī bija prieks atrast Tavējo! Jau tagad atradu interesantas domas un rakstus. Jums tiešām bija paveicies vairāk ar muzeja apmeklējumu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s