24 īpaši mirkļi līdz Ziemassvētkiem/ 24 Special Moments Till Christmas

Pirmā daļa/ First Part

Esmu sapratusi, ka Ziemassvētki ir tiešām mani tuvākie svētki. Kaut kā agrāk tās izjūtas bija citas, bet tagad tos gaidu un izjūtu ļoti tuvi. Tad nu šogad izlēmu veidot savu gaidīšanas laika (countdown) dienasgrāmatu. Šie ir mani īpašie 24 mirkļi līdz Ziemassvētkiem. Tie deva laimes zibšņus, prieku, iedvesmu, radošu rosmi un palīdzēja nepagurt starp Ziemassvētku eglīšu dekorēšanu un dziesmu skandēšanu.
I’ve realized that Christmas is really my celebration. In the past I had other feelings, but now I look forward to and feel very close to Christmas time. This year I decided to write my countdown with my 24 special moments till Christmas. They all gave me feeling of happiness, joy , inspiration , creativity, and did not allowed to be lost, tired between Christmas tree decorations  and Christmas corals.

1.    Pati brīnos, bet Pirmajā Adventes svētdienā tomēr kopā ar Lauri pabeidzām mūsu Adventes kalendāru ar aktivitātēm katrai dienai. Kā lai tās realizē, ja darbs ir no rīta līdz vakaram? Es atradu veidu, kā nedaudz nošmaukties. Četrās dienās ir ielikti saldumi un vēl četrās dienās ir pārsteigumi – mazi nieciņi (ziemeļbrieža ragi ar zvaniņiem, krāsojamā grāmatiņa, Ziemassvētku dekorāciju gatavošanas gatavs komplekts un daudz līmlentes, lai var izlietot saviem projektiem). Šogad pirmo reizi, pateicoties vecmammai, Laurim ir arī šokolādes Adventes kalendārs.
It is miracle, but the first Advent Sunday we (me and Lauris) had finished our Advent calendar with activities for each day. For my was quite tricky how to realize it, because I am working 4 days a week full time. I found a way how to cheated. For days are filled with sweets and four days I used surprise – little treats  (colouring book, ready Christmas decorations set, and a lot of tapes that can be used for Lauris’s projects ) . This year, for the first time , thanks to the grandmum , Lauris also has a chocolate advent calendar .

DSC_7311a

DSC_7316

DSC_7320

DSC_7339

DSC_7358

DSC_7353a
2.    Man patīk viena brīvā darbdiena, kad ar Markusu varam laiski kopā pastaigāties, ēst kūkas un dzert kafiju vietējā Starbucks. Un vienkārši just, ka šodien ir laiks.
I like a free weekday when me and Marcus can walk lazily along, eat cakes and drink coffee in the local Starbucks. And just feel that today we have time.

3.    Kā jau katru gadu, top arī pašu darinātas Ziemassvētku apsveikumu kartiņas. Šogad arī Markusam ir jāuztaisa 10 saviem bērnudārza draugiem un audzinātājām.
As every years we created home-made Christmas cards for Lauris’s and Markus’s friends and teachers at nursery and at the big school.

DSC_7470

DSC_7565

DSC_7626

DSC_7636

DSC_7628

DSC_7640
4.    Eglītes uzstādīšana un pušķošana.
Christmas tree has been decorating.

DSC_7438

DSC_7461

DSC_7463

DSC_7465
5.    Katru reizi brīnos, cik bērni var būt radoši, ja tiem dod iespēju un resursus. Aizvien vairāk brīnos ar Lauri, kā viņam patīk nodoties Ziemassvētku dekorāciju izgatavošanai.
For me it is every time surprise how creative can be children, if they have resources and a chance. And for me still surprise is that Lauris enjoys and asks to make something for Christmas. 

DSC_7323
6.    Mans šī gada skaistākais un gaumīgākais Ziemassvētku dekorāciju atklājums- Sniegpārsliņu balerīnas. Tās ir tapušas gan mājai, gan darbam.
This year Christmas decoration winner definitely are Snowflake Ballerinas.  We made some for home and some for my workplace, too.

DSC_7649

DSC_7651

DSC_7650
7.    Laura skolas mājasdarbs- izdekorēt saldumu burciņas loterijai. Mums tapa trīs. Manas idejas un Laura izpildījums.
For Lauris’s school we made three Christmassy decorated sweet jars. That was my idea and Lauris’s work.

DSC_7269

DSC_7271

DSC_7275

DSC_7276
8.    Vēstule Ziemassvētku vecītim šogad ne vien tapa kā ierasts, bet arī tika nosūtīta. Royal Mail mazos sūtītājus iepriecināja ar atbildes kartiņu-vēstuli no Ziemassvētku vecīša. Ļoti skaists žests.
Letter to Santa has been not just written, but also sent. Thanks a lot to Royal Mail, who was so understandable and very kind, and sent us back replay from Santa.

DSC_7243

DSC_7246

DSC_7250
9.    Hitčinas Ziemassvētku eglītes iedegšana.
Christmas Tree lighting up in Hitchin.

DSC_7255
10.    Ja man vajadzētu nominēt bērnu superrotaļlietu, es nosauktu kartona kasti. Mums joprojām ir kādas aizķērušas no pārvākšanās, un tiek izmantotas tik dažādos veidos- kā māja, kā braucamrīks, kā slēptuve, kā mantu šķirošanas vieta, kā galds…. Tā ir rotaļlieta, kuras izmantojumā vecāku palīdzība un iesaistīšanas ir nevēlama.
If I would need to nominate super-duper-toy for children, that would be cardboard box. We still have some from house moving, and they can be used in so many different ways – as house, as vehicle, as hiding place, as table, as sorting place… That is toy, which avoid parents interaction and helps to children to be creative.

DSC_7224a
11.    Markus ir absolūti apsēsts ar zīmēšanu un flomāsteru korķīšu noņemšanu un uzlikšanu. Man liekas, ka viņu izbrīna process, ka darbībai ir skaidri redzams rezultāts. Diemžēl viens rezultāts ir arī tapis uz mūsu gaišā paklāja.
Last time Markus is absolutely obsessed with drawing and colouring pens. I think, that he is surprised by result, if he is using pen. Unfortunately, one of the results is already on our light carpet!

DSC_7547

DSC_7562
12.    Gandrīz ir pabeigti iekārtošanas darbi bērnu rotaļu istabā. Mans mazais sapnis drīz būs realizēts. (Fotogrāfijas būs citā ierakstā.)
There is almost completed children play room. My little dream is coming true. (Photos in the next post.)

2 thoughts on “24 īpaši mirkļi līdz Ziemassvētkiem/ 24 Special Moments Till Christmas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s