Sākam gaidīt Ziemassvētkus?! or Pay It Forward!

pay_it_forward_2Sākam gaidīt Ziemassvētkus?! Sākam! Šoreiz ne ar pāragrām Ziemassvētku dekorācijām, kaut arī šogad esmu tieši uz Ziemassvētku viļņa jau kopš oktobra vidus, šoreiz ar piekrišanu avantūrai un izaicinājumu atsaukties dāvināšanas priekam.

Es savā dēla Laura Dzimšanas dienā filozofēju pie datora un, pati nemanot, atsaucos Līgas Kristas aicinājumam jau pirms decembra, respektīvi, visu gadu būt dāsnai. Nu, labi, ne jau ļoti dāsnai, bet iepriecināt tāpat vien vismaz trīs cilvēkus.

Tātad – par ko stāsts?

“Pay it forward” ideja aizgūta no kādas ASV filmas . Stāsts ir par zēnu, kuram skolā uzdots neparasts mājasdarbs – izdomāt veidu, kā praktiski uzlabot pasauli, un īstenot to. Trevoram rodas ideja – ja kāds tev izdarījis ko labu, tā vietā, lai “atmaksātu ar labu”, izdari labu trim citiem cilvēkiem un lūdz viņus rīkoties tāpat!

„Pay it forward” galvenie spēles noteikumi ir:

pirmie 3 gribētāji, kuri pieteiksies šeit komentāros, gada laikā saņems no manis paštaisītu dāvanu, ja…

  • ievietos savā blogā skaidrojumu par “Pay It Forward”;
  • radīs paši 3 dāvaniņas pirmajiem 3 sava ieraksta  komentētājiem;
  • dāvanai nav jābūt lielai, bet paštaisītai un no sirds!

mainit pasauli

Are you ready for Christmas waiting?!! Let’s start! This time not with early Christmas decorations (by the way – this year I am really in Christmas mood since mid-October), but I refer to the challenge and ready to spread joy of generosity.

In my son’s birthday I spend some time on the computer and notice Liga Krista ivitation to be generous and make happy at least three people.

So – what about story?
“Pay it forward“ idea was borrowed from the film with the same title.  The story is about a boy who asked unusual school homework – to figure out a way how to improve the world and to implement it. Trevor got an idea – what if you have done something good to tree people who are asked to do the same?

“Pay it forward ” key rules are:

The first 3 interested persons, who apply here in the comments, during the year will receive a home-made gift from me if …

  •     be posted on their blog post an explanation, rules of the ” Pay It Forward” ;
  •     create their own 3 gifts for the 3 first commentators ;
  •     gift ideas doesn’t need to be large or expensive, but the self-made and from the heart.

Are you ready for this adventure? I am in!:)

2 thoughts on “Sākam gaidīt Ziemassvētkus?! or Pay It Forward!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s