Atpakaļ realitātē/ Back to Reality

Pēc pusotra mēneša klusēšanas veiksmīgi esmu atgriezusies savā ikdienas realitātē. Pēdējās trīsdesmit un … dienās ir paveikts tik daudz, un tagad atkal jāmeklē ritms. Man patīk raits ritms, kurā lielās ikdienas lietas ir sakārtotas un skaidras. Tad mazi sprunguļi nav sprunguļi un piešķir tikai daudzveidību. Bet to noteikti nevar teikt par pagājušo mēnesi, jo esam paspējuši ātri paviesoties Latvijā, nosvinēt Markusa pirmo dzimšanas dienu un būt kopā ar ģimeni Markusa kristībās, un pēc tam, atriežoties no Latvijas, nākamajā nedēļas nogalē pārvākties uz jaunu dzīvokli. Augusta sākumā man tas viss šķita kā neiespējamā misija, bet tagad, kad lielums padarīts, kad beidzot ir izpakota un nolikta savā vietā sofa, var apsēsties un arī ieslēgt datoru. It kā šķiet, ka ir tik daudz pieredzēts, tik daudz analizēts un tik daudz stāstāmā, bet vēl trūkst vārdu. Cerams, ka domas formējas un vārdi atradīsies. Uz tikšanos bloga ierakstos! 🙂

After more than month of silence I have successfully returned to our daily routine. For the last thirty and … days have done so much, and now again I am looking for life rhythm. I like rhythm. It makes my day and I like that main my everyday events and parts are clear and settled. Then little difficulties are just add more colours. But definitely it cannot be said for the previous month. We managed quick visit the Latvia, Markus celebrated his first Birthday and was together with closest family in his Christening. Then, when we returned from Latvia, next weekend we moved to a new apartment. In early days of August I imagined it all like a impossible mission. But now, when finally the sofa is unpacked and in the right place, I can sit down and turn on the computer. It seems that there are so many to say, but the words still missing. Hopefully, the thoughts and words will be formed. See you in the next posts! 🙂

2 thoughts on “Atpakaļ realitātē/ Back to Reality

  1. Ar rudeni iesākamos jūtos uzreiz produktīvāka, darbīgāka… Liekas Tev tāpat, un jāpriecājās par visiem lieliem panākumiem itsevišķi, ka tie panākti ar divim maziem puišiem pie potītēm. Lai jums daudz skaistas atmiņas rodas jaunā dzīvoklī!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s