Laiks sākumskolai

Rudens daudziem asociējas ar skolas gaitu uzsākšanu. Mums, Laura vecākiem, šogad arī liels uzdevums –izvēlēties skolu mūsu četrgadniekam. Jā, Lielbritānijā skolas gaitas uzsāk 4 gadu vecumā, tas ir, tajā septembrī, kad mācību gada laikā paliks 5 gadi. Sākumskolas izglītība ir no 4 līdz 11 gadiem. Līdz ar to nākamā gada septembris ir Laura skolas gaitu uzsākšana. Pirms tam gan vēl paveicams lielais darbs līdz šī gada janvārim – skolas izvēle, pieteikšanās online sistēmā un uzņemšanas rezultātu gaidīšana. Mēs varam pieteikties 4 dažādām skolām.

Lai šo svarīgo darbu vecāki neaizmirstu, pirms tam tiek uz mājām pa pastu atsūtīta Hertfordšīras (apgabals/rajons) informācija par pieteikšanās termiņiem un kārtību “Applying for a school place 2013”,  bet paša pieteikšanās, kā jau minēju, notiek interneta vidē. Ja vecāki vēlas, viņi var pieteikties skolas apskates vizītei, konkrēti kontaktējoties ar katras skolas administrāciju. Ir skolas, kuras organizē dažus vizīšu datumus un tos publicē savā mājas lapā, citu skolu apskatēm jāpiesakās, zvanot uz skolu.

Pirmais skolas gads tiek saukts par Reception. Latvijas izpratnē tā ir sagatavošanas klase, kura ir kā pāreja no bērnudārzā ierastās kārtības un mācīšanos caur spēli/spēlēšanos uz vairāk skolai pierastākām mācību metodēm, joprojām izmantojot atvieglinātu un fleksiblu dienas kārtību, stundu ilgumu, mācību metodes. Tomēr tāpat kā citām klasēm, arī pašiem mazākajiem „stundas” notiek no 9 līdz 15. Dienas vidū ir 45 min līdz 1 h garš pusdienu starpbrīdis. Pārsvarā šai klasei nav pieejamas nekādas ārpusklases nodarbības pēc stundām, jo diena iznāk jau tā ļoti gara.

Sākumskolu veidi

Nursery and Infant Schools – valsts apmaksāts un uzraudzīts bērnudārzs kopā ar pirmo trīs gadu skolu. Bērni ir no 3 līdz 7 gadus veci. 7 gadu vecumā skolēnam ir jāmaina skola.

Primary Schools- valsts organizētas, pārraudzītas un apmaksātas skolas bērniem no 5 līdz 11 gadiem. Mūsu apvidū diemžēl ar zemākiem akreditāciju rezultātiem.

Junior School – valsts skola skolēniem no 7 līdz 11 gadu vecumam. Parasti kā Infant School turpinājums.

Voluntary Aided Primary Schools – bērniem no 5 līdz 11 gadiem visbiežāk kristīgās skolas, kuru izdevumus daļēji sedz kāda baznīca, kā arī līdz ar to uzrauga mācību saturu un rezultātus. Mūsu apkārtnē tieši šo skolu audzēkņiem ir labāki sasniegumi, kā arī akreditācijas rezultāti ir labāki.

Independent Schools – privātskolas par ziedotāju vai vecāku līdzekļiem.

Visbiežāk skolā sastopamie skolēnu atlases kritēriji

 • Attālums no skolas līdz dzīves vietai. Mērījums tiek veikts pa taisno kartē, neņemot vērā ceļus, pārejas vai gājēju ietves.
 • Jau mācās brālis vai māsa. Īpašas atlaides ir dvīņiem, jo tos uzņem skolā primāri, lai nerastos situācija, ka dvīņiem katram jāmācās citā skolā.
 • Skolas īpašās prasības- piemēram, kristīgajās skolās skolas administrācija dod priekšroku ģimenēm, kuras ir konkrētās baznīcas draudzes locekļi. Protams, tautības vai ādas krāsas, vai sociālā slāņa diskriminācija nenotiek.
 • Vecāku uzrakstīts skolas izvēles motivācijas pieteikums.
 • Vecāku prioritātes un vēlmes. Zinu vienu ģimeni, kuri turpināja apmeklēt bērnudārzu, kamēr gaidīja vietu konkrētā skolā, jo tā bija mātei tuvu darbam. Citādi viņa nevarētu paspēt uz darbu. Vieta atradās ap Lieldienām.

Mani sākumskolas izvēles kritēriji

 • Informācijas pieejamība skolas mājas lapā (skolas atšķirīgais piedāvājums un idejiskā koncepcija, skolas formas prasības, noteikumi, valsts pārbaudījumu rezultāti, akreditācijas ziņojums, ārpusstundu nodarbības, ēdienkarte, tradīcijas, iespējams – skolotāju fotogrāfijas un īss CV).
 • Pirmais priekšstats, apskatot skolu no ārpuses vai ieejot iekšā.
 • Ārpusstundu nodarbību piedāvājums – sports (futbols), koris, instrumentspēle, drāma.
 • Pagarinātā dienas grupa jeb Breakfast Club/After School Club.
 • Skolas attālums no mājām un nokļūšanas sarežģītības pakāpe (noslogotu ielu šķērsošana, gājēju pārejas ar luksoforiem).
 • Vai skolā tiek izmantotas kādas alternatīvās pedagoģijas pamatatziņas vai kristīgs pasaules skatījums?
 • Bērna viedoklis, sajūtas par skolu pēc apmeklējuma.
 • Citu vecāku viedoklis un dzirdētais – tas gan tiešām nav noteicošais. Man pietiek ar visa iepriekšminētā vismaz daļēju atbilsmi.

Tomēr, neskatoties uz vislabākajiem nodomiem un vecāku plāniem, skolas izvēle un tās piemērotība bērnam ir arī laimes spēle. Paši vienīgi varam izvēlēties nostāju, kā teikts latviešu tautasdziesmā: „Visi manim labi bija, ja es pati laba biju…”

One thought on “Laiks sākumskolai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s